Portal Rasmi
Pembangunan Perindustrian & Usahawan Sarawak

Fungsi UtamaFungsi Utama
  • Merancang dan membangunkan infrastruktur yang mencukupi bagi menyokong pertumbuhan industri
  • Memudahkan dan meningkatkan pelaburan perindustrian di Sarawak 
  • Membangunkan kebolehanan dan kapasiti IKS
  • Memperbaiki sistem penyampaian secara berterusan bagi perkhidmatan sokongan Kementerian